Search all names - Results for "Distaplia"

Records found: 76
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Distaplia Genus Animalia
Distaplia alaidi Sanamyan, 1993 Species accepted name Animalia
Distaplia alaskensis Lambert & Sanamyan, 2001 Species accepted name Animalia
Distaplia arnbackae Sanamyan, Schories & Sanamyan, 2010 Species accepted name Animalia
Distaplia australiensis Brewin, 1953 Species accepted name Animalia
Distaplia bermudensis Van Name, 1902 Species accepted name Animalia
Distaplia bursata (Van Name, 1921) Species synonym for Distaplia stylifera (Kowalevsky, 1874) Animalia
Distaplia caerulea (Pérès, 1956) Species accepted name Animalia
Distaplia californica Michaelsen, 1923 Species synonym for Distaplia occidentalis Bancroft, 1899 Animalia
Distaplia capensis Michaelsen, 1934 Species accepted name Animalia
Distaplia cerebriforme (Quoy & Gaimard, 1834) Species synonym for Sycozoa cerebriformis (Quoy & Gaimard, 1834) Animalia
Distaplia clavata (Sars, 1851) Species accepted name Animalia
Distaplia colligans Sluiter, 1932 Species accepted name Animalia
Distaplia concreta (Herdman, 1886) Species accepted name Animalia
Distaplia confusa Ritter, 1901 Species synonym for Distaplia occidentalis Bancroft, 1899 Animalia
Distaplia corolla Monniot F., 1974 Species accepted name Animalia
Distaplia crassa Monniot F., 1983 Species accepted name Animalia
Distaplia cuscina Kott, 1990 Species accepted name Animalia
Distaplia cuspidis Kott, 2002 Species accepted name Animalia
Distaplia cylindrica (Lesson, 1830) Species accepted name Animalia