Search all names - Results for "Coprinus plicatilis"

Records found: 7
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Coprinus plicatilis (Curtis) Fr., 1838 Species synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis f. microsporus (Kühner & Joss.) Hongo & Aoki, 1964 Infraspecific taxon synonym for Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis f. plicatilis (Curtis) Fr., 1838 Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis var. filopes Wichanský, 1968 Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis var. microsporus Kühner & Joss., 1934 Infraspecific taxon synonym for Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis var. plicatilis (Curtis) Fr., 1838 Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi
Coprinus plicatilis var. tenellus Rick, 1906 Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001 Fungi