Search all names - Results for "Coprinus plicatilis"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Coprinus plicatilis (Curtis) Fr. Species synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple Fungi
Coprinus plicatilis f. microsporus (Kühner & Joss.) Hongo & Aoki Infraspecific taxon synonym for Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple Fungi
Coprinus plicatilis var. filopes Wichanský Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple Fungi
Coprinus plicatilis var. microsporus Kühner & Joss. Infraspecific taxon synonym for Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple Fungi
Coprinus plicatilis var. tenellus Rick Infraspecific taxon synonym for Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple Fungi