Search all names - Results for "Cobitis taenia"

Records found: 37
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Cobitis taenia (non Linnaeus, 1758) Species misapplied name for Cobitis lutheri Rendahl, 1935 Animalia
Cobitis taenia (non Linnaeus, 1758) Species misapplied name for Cobitis sibirica Gladkov, 1935 Animalia
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865 Infraspecific taxon synonym for Cobitis bilineata Canestrini, 1865 Animalia
Cobitis taenia conspersa Cantoni, 1882 Infraspecific taxon synonym for Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) Animalia
Cobitis taenia dalmatina (non Karaman, 1928) Infraspecific taxon misapplied name for Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Animalia
Cobitis taenia dalmatina Karaman, 1928 Infraspecific taxon synonym for Cobitis dalmatina Karaman, 1928 Animalia
Cobitis taenia danubialis Nalbant, 1993 Infraspecific taxon synonym for Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Animalia
Cobitis taenia elongatoides Băcescu & Mayer, 1969 Infraspecific taxon synonym for Cobitis elongatoides Băcescu & Mayer, 1969 Animalia
Cobitis taenia granoei Rendahl, 1935 Infraspecific taxon synonym for Cobitis sibirica Gladkov, 1935 Animalia
Cobitis taenia haasi Klausewitz, 1955 Infraspecific taxon synonym for Cobitis paludica (de Buen, 1930) Animalia
Cobitis taenia lutheri Rendahl, 1935 Infraspecific taxon synonym for Cobitis lutheri Rendahl, 1935 Animalia
Cobitis taenia maroccana (non Pellegrin, 1929) Infraspecific taxon misapplied name for Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Animalia
Cobitis taenia maroccana Pellegrin, 1929 Infraspecific taxon synonym for Cobitis maroccana Pellegrin, 1929 Animalia
Cobitis taenia matsubarae Okada & Ikeda, 1939 Infraspecific taxon synonym for Cobitis matsubarai Okada & Ikeda, 1939 Animalia
Cobitis taenia melanoleuca (non Nichols, 1925) Infraspecific taxon misapplied name for Cobitis sinensis Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874 Animalia
Cobitis taenia melanoleuca Nichols, 1925 Infraspecific taxon synonym for Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 Animalia
Cobitis taenia meridionalis Karaman, 1924 Infraspecific taxon synonym for Cobitis meridionalis Karaman, 1924 Animalia
Cobitis taenia narentana (non Karaman, 1928) Infraspecific taxon misapplied name for Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Animalia
Cobitis taenia narentana Karaman, 1928 Infraspecific taxon synonym for Cobitis narentana Karaman, 1928 Animalia