Search all names - Results for "Cobitis taenia ohridana"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Cobitis taenia ohridana Infraspecific taxon misapplied name for Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Animalia
Cobitis taenia ohridana Karaman, 1928 Infraspecific taxon synonym for Cobitis ohridana Karaman, 1928 Animalia