Search all names - Results for "Clunio"

Records found: 30
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Clunio Genus Animalia
Clunio adriaticus Schiner, 1856 Species accepted name Animalia
Clunio africanus Hesse, 1937 Species accepted name Animalia
Clunio aquilonius Tokunaga, 1938 Species accepted name Animalia
Clunio balearicus Bezzi, 1913 Species synonym for Clunio adriaticus Schiner, 1856 Animalia
Clunio balticus Heimbach, 1978 Species accepted name Animalia
Clunio bicolor Kieffer, 1900 Species synonym for Clunio marinus Haliday, 1855 Animalia
Clunio brasiliensis Oliveira, 1950 Species accepted name Animalia
Clunio brevis Stone & Wirth, 1947 Species accepted name Animalia
Clunio californiensis Hashimoto, 1974 Species accepted name Animalia
Clunio chilensis Paggi, 1985 Species accepted name Animalia
Clunio fuscipennis Wirth, 1952 Species accepted name Animalia
Clunio gerlachi Saether, 2004 Species accepted name Animalia
Clunio littoralis Stone & Wirth, 1947 Species accepted name Animalia
Clunio marinus Haliday, 1855 Species accepted name Animalia
Clunio marshalli Stone & Wirth, 1947 Species accepted name Animalia
Clunio martini Hashimoto, 1973 Species accepted name Animalia
Clunio mediterraneus Neumann, 1966 Species synonym for Clunio adriaticus Schiner, 1856 Animalia
Clunio minor Tokunaga, 1933 Species accepted name Animalia
Clunio pacificus Edwards, 1926 Species accepted name Animalia