Search all names - Results for "Clarias submarginatus"

Records found: 14
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias albopunctatus Nichols & La Monte, 1953 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias angolensis Steindachner, 1866 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias dumerilii Steindachner, 1866 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias hilli Fowler, 1936 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias jaensis Boulenger, 1909 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias laeviceps Gill, 1862 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias macromystax Günther, 1864 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Animalia
Clarias submarginatus (non Peters, 1882) Species misapplied name for Clarias stappersii Boulenger, 1915 Animalia
Clarias submarginatus Peters, 1882 Species accepted name Animalia
Clarias submarginatus liocephalus Boulenger, 1898 Infraspecific taxon synonym for Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Animalia
Clarias submarginatus thysvillensis David & Poll, 1937 Infraspecific taxon synonym for Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Animalia