Search all names - Results for "Chaetoporus similis"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Chaetoporus similis (Bres.) J. E. Wright, 1964 Species synonym for Oxyporus similis (Bres.) Ryvarden, 1972 Fungi