Search all names - Results for "Cephalopholis analis"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cephalopholis analis Species misapplied name for Cephalopholis spiloparaea (Valenciennes, 1828) Animalia
Cephalopholis analis (Valenciennes, 1828) Species synonym for Cephalopholis aurantia (Valenciennes, 1828) Animalia