Search all names - Results for "Cephalopholis analis"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Cephalopholis analis Species misapplied name for Cephalopholis spiloparaea (Valenciennes, 1828) Animalia
Cephalopholis analis (Valenciennes, 1828) Species synonym for Cephalopholis aurantia (Valenciennes, 1828) Animalia