Search all names - Results for "Bowerbankia"

Records found: 19
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Bowerbankia (Crassicaula) medullaris (Mawatari, 1972) Species synonym for Amathia (Crassicaula) medullaris (Mawatari, 1972) Animalia
Bowerbankia aggregata O'Donoghue & O'Donoghue, 1926 Species synonym for Amathia aggregata (O'Donoghue & O'Donoghue, 1926) Animalia
Bowerbankia antarctica Winston & Hayward, 1994 Species synonym for Amathia antarctica (Winston & Hayward, 1994) Animalia
Bowerbankia arctica Busk, 1880 Species synonym for Amathia arctica (Busk, 1880) Animalia
Bowerbankia citrina (Hincks, 1877) Species synonym for Amathia citrina (Hincks, 1877) Animalia
Bowerbankia composita Kluge, 1955 Species synonym for Amathia composita (Kluge, 1955) Animalia
Bowerbankia francorum Jullien, 1888 Species synonym for Amathia francorum (Jullien, 1888) Animalia
Bowerbankia gracilis Leidy, 1855 Species synonym for Amathia gracilis (Leidy, 1855) Animalia
Bowerbankia gracillima (Hincks, 1877) Species synonym for Amathia gracillima (Hincks, 1877) Animalia
Bowerbankia hahni Jullien, 1888 Species synonym for Amathia hahni (Jullien, 1888) Animalia
Bowerbankia imbricata (Adams, 1798) Species synonym for Amathia imbricata (Adams, 1798) Animalia
Bowerbankia imbricata aralensis Abrikosov, 1959 Infraspecific taxon synonym for Amathia imbricata aralensis (Abrikosov, 1959) Animalia
Bowerbankia imbricata caspia Abrikosov, 1959 Infraspecific taxon synonym for Amathia imbricata caspia (Abrikosov, 1959) Animalia
Bowerbankia maxima Winston, 1982 Species synonym for Amathia maxima (Winston, 1982) Animalia
Bowerbankia minutissima Jullien, 1888 Species synonym for Amathia minutissima (Jullien, 1888) Animalia
Bowerbankia pustulosa (Ellis & Solander, 1786) Species synonym for Amathia pustulosa (Ellis & Solander, 1786) Animalia
Bowerbankia pustulosa alternata Waters, 1918 Infraspecific taxon synonym for Amathia pustulosa alternata Waters, 1918 Animalia
Bowerbankia stationis (Ostroumoff, 1886) Species synonym for Amathia stationis (Ostroumoff, 1886) Animalia
Bowerbankia vidovici d'Hondt, 1983 Species synonym for Amathia dhondti Waeschenbach, Vieira, Souto-Derungs, Nascimento & Animalia