Search all names - Results for "Boudiera calospora"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Boudiera calospora (J. Schröt.) Boud. Species synonym for Lamprospora schroeteri Benkert Fungi