Search all names - Results for "Boletus aereus"

Records found: 10
 
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Boletus aereus Bull., 1789 Species accepted name Fungi
Boletus aereus var. aereus Bull., 1789 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. carne-dilute-sulfurea Bull., 1791 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. carne-nivea Bull., 1791 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. cepa (Thore) DC., 1815 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. cravetta (Bellardi) DC., 1815 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. leucoporus Pers., 1825 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus aereus var. squarrosus Rezende-Pinto, 1940 Infraspecific taxon synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus edulis f. aereus (Bull.) Vassilkov, 1955 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi
Boletus edulis f. aereus (Bull.) Vassilkov, 1966 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Boletus aereus Bull., 1789 Fungi