Search all names - Results for "Bathygobius samberanoensis"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Bathygobius samberanoensis (Bleeker, 1867) Species ambiguous synonym for Bathygobius fuscus (Rüppell, 1830) Animalia