Search all names - Results for "Bathybates"

Records found: 16
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Bathybates Genus Animalia
Bathybates fasciatus Boulenger, 1901 Species accepted name Animalia
Bathybates ferox (non Boulenger, 1898) Species misapplied name for Bathybates fasciatus Boulenger, 1901 Animalia
Bathybates ferox (non Boulenger, 1898) Species misapplied name for Bathybates minor Boulenger, 1906 Animalia
Bathybates ferox (non Boulenger, 1898) Species misapplied name for Bathybates vittatus Boulenger, 1914 Animalia
Bathybates ferox Boulenger, 1898 Species accepted name Animalia
Bathybates graueri Steindachner, 1911 Species accepted name Animalia
Bathybates hornii Steindachner, 1911 Species accepted name Animalia
Bathybates leo Poll, 1956 Species accepted name Animalia
Bathybates minor Boulenger, 1906 Species accepted name Animalia
Bathybates vittatus Boulenger, 1914 Species accepted name Animalia
Biwadrilus bathybates (Stephenson, 1917) Species accepted name Animalia
Criodrilus bathybates Stephenson, 1917 Species synonym for Biwadrilus bathybates (Stephenson, 1917) Animalia
Dactylopodopsis bathybates Monard, 1936 Species synonym for Paradactylopodia bathybates (Monard, 1936) Animalia
Dactylopusia bathybates (Monard, 1936) Species synonym for Paradactylopodia bathybates (Monard, 1936) Animalia
Paradactylopodia bathybates (Monard, 1936) Species accepted name Animalia