Search all names - Results for "Ascobolus"

Records found: 222
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Ascobolus Genus Fungi
Ascobolus aerugineus Fr., 1818 Species synonym for Ascobolus furfuraceus Pers., 1794 Fungi
Ascobolus albicans Fuckel, 1866 Species synonym for Pseudombrophila albicans (Fuckel) Brumm., 1995 Fungi
Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan, 1858 Species accepted name Fungi
Ascobolus albidus f. albidus P. Crouan & H. Crouan, 1858 Infraspecific taxon synonym for Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan, 1858 Fungi
Ascobolus albidus f. macrosporus Svrček, 1959 Infraspecific taxon synonym for Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan, 1858 Fungi
Ascobolus albinus Seaver, 1916 Species accepted name Fungi
Ascobolus albofuscus (P. Crouan & H. Crouan) Quél., 1886 Species synonym for Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan, 1857 Fungi
Ascobolus americanus (Cooke & Ellis) Seaver, 1928 Species accepted name Fungi
Ascobolus amethystinus W. Phillips, 1875 Species synonym for Smardaea amethystina (W. Phillips) Svrček, 1969 Fungi
Ascobolus amoenus Oudem., 1882 Species synonym for Ascobolus americanus (Cooke & Ellis) Seaver, 1928 Fungi
Ascobolus applanatus (Sacc.) Rehm, 1895 Species synonym for Aleurina applanata (Sacc.) Sacc. & P. Syd., 1902 Fungi
Ascobolus argenteus Curr., 1865 Species synonym for Coprotus argenteus (Curr.) Waraitch, 1977 Fungi
Ascobolus asininus Cooke & Massee, 1893 Species accepted name Fungi
Ascobolus atrofuscus W. Phillips & Plowr., 1874 Species synonym for Ascobolus carbonarius P. Karst., 1870 Fungi
Ascobolus atrofuscus var. atrofuscus W. Phillips & Plowr., 1874 Infraspecific taxon synonym for Ascobolus carbonarius P. Karst., 1870 Fungi
Ascobolus atrofuscus var. pruinosus Boud., 1878 Infraspecific taxon synonym for Ascobolus carbonarius P. Karst., 1870 Fungi
Ascobolus bahiensis Dokm. & Ranalli, 1995 Species accepted name Fungi
Ascobolus barbatus Massee & Crossl., 1894 Species accepted name Fungi
Ascobolus behnitziensis Kirschst., 1907 Species accepted name Fungi