Records found: 14
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Archaeatropidae Family Animalia
Archaeatropos Genus Animalia
Archaea Kingdom Archaea
Archaeatropos alavensis Baz & Ortuño, 2000 Species accepted name Animalia
Antirrhea archaea Hübner, 1816 Species accepted name Animalia
Arogalea archaea Walsingham, 1911 Species accepted name Animalia
Assulella archaea Diakonoff, 1983 Species accepted name Animalia
Baeus archaearaneus Loiácono, 1973 Species accepted name Animalia
Epiperola archaea Dognin, 1914 Species accepted name Animalia
Orania archaea Houart, 1995 Species accepted name Animalia
Orania archaea archaea Houart, 1995 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Orania archaea hitomiae Houart & Moe, 2011 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Peridaedala archaea Diakonoff, 1953 Species accepted name Animalia
Russula archaea R. Heim 1938 Species accepted name Fungi