Search all names - Results for "Aporia crataegi"

Records found: 6
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Aporia crataegi hyalina Röber, 1907 Infraspecific taxon synonym for Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Animalia
Aporia crataegi pellucida Röber, 1907 Infraspecific taxon synonym for Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Animalia
Aporia crataegi rhodinea Hofmann & Eckweiler, 2001 Infraspecific taxon synonym for Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Animalia
Aporia crataegi rotunda Eitschberger & Reissinger, 1971 Infraspecific taxon synonym for Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Animalia
Aporia crataegi zabulensis de Freina, 1974 Infraspecific taxon synonym for Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Animalia