Search all names - Results for "Aphanius anatoliae"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) Species accepted name Animalia
Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912) Infraspecific taxon synonym for Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) Animalia
Aphanius anatoliae splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Infraspecific taxon synonym for Aphanius splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Animalia
Aphanius anatoliae sureyanus (Neu, 1937) Infraspecific taxon synonym for Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Animalia
Aphanius anatoliae transgrediens (Ermin, 1946) Infraspecific taxon synonym for Aphanius transgrediens (Ermin, 1946) Animalia