Search all names - Results for "Amastigia"

Records found: 25
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Amastigia Genus Animalia
Amastigia abyssicola (Kluge, 1914) Species accepted name Animalia
Amastigia antarctica (Kluge, 1914) Species accepted name Animalia
Amastigia antarctica subtropicalis Gordon, 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Amastigia benemunita (Busk, 1884) Species accepted name Animalia
Amastigia biseriata Osburn, 1950 Species accepted name Animalia
Amastigia cabereoides (Kluge, 1914) Species accepted name Animalia
Amastigia crassimarginata (Busk, 1884) Species accepted name Animalia
Amastigia fiordica Gordon, 1986 Species accepted name Animalia
Amastigia funiculata (MacGillivray, 1886) Species accepted name Animalia
Amastigia gaussi (Kluge, 1914) Species accepted name Animalia
Amastigia harmeri Hastings, 1943 Species accepted name Animalia
Amastigia kirkpatricki (Levinsen MS in Harmer, 1923) Species accepted name Animalia
Amastigia lanceolata Liu & Hu, 1991 Species accepted name Animalia
Amastigia magna Gordon, 1986 Species accepted name Animalia
Amastigia nuda Busk, 1852 Species accepted name Animalia
Amastigia pateriformis (Busk, 1884) Species accepted name Animalia
Amastigia puysegurensis Gordon, 1986 Species accepted name Animalia
Amastigia rudis (Busk, 1852) Species accepted name Animalia
Amastigia solida (Kluge, 1914) Species accepted name Animalia