Search all names - Results for "Aegithalos"

Records found: 37
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Aegithalos Genus Animalia
Aegithalos bonvaloti (Oustalet, 1892) Species accepted name Animalia
Aegithalos bonvaloti bonvaloti (Oustalet, 1892) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos bonvaloti obscuratus (Mayr, 1940) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Aegithalos caudatus alpinus (Hablizl, 1783) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus aremoricus Whistler, 1929 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus caudatus (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus europaeus (Hermann, 1804) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus irbii (Sharpe & Dresser, 1871) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus italiae Jourdain, 1910 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus kiusiuensis Kuroda, 1923 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus macedonicus (Salvadori & Dresser, 1892) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus magnus (A. H. Clark, 1907) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus major (Radde, 1884) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus passekii (Zarudny, 1904) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus rosaceus Mathews, 1938 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus siculus (Whitaker, 1901) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus taiti Ingram, 1913 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegithalos caudatus tauricus (Menzbier, 1903) Infraspecific taxon accepted name Animalia