Search all names - Results for "Acrodon"

Records found: 60
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Acrodon Genus Plantae
Acrodonta Genus Animalia
Acrodontiella Genus Fungi
Acrodontis Genus Animalia
Acrodontium Genus Fungi
Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. Species accepted name Plantae
Acrodon bellidiflorus var. striatus (Haw.) N. E. Br. Infraspecific taxon synonym for Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. Plantae
Acrodon bellidiflorus var. viridis (Haw.) N. E. Br. Infraspecific taxon synonym for Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. Plantae
Acrodon caespitosus H. E. K. Hartmann Species accepted name Plantae
Acrodon contemptus LeConte, 1847 Species synonym for Amara (Celia) musculis (Say, 1823) Animalia
Acrodon deminutus Klak Species accepted name Plantae
Acrodon duplessiae (L. Bol.) H. F. Glen Species synonym for Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. Plantae
Acrodon leptophyllus (L. Bol.) Glen Species synonym for Acrodon subulatus (Miller) N. E. Br. Plantae
Acrodon parvifolius Du Plessis Species accepted name Plantae
Acrodon purpureostylus (L. Bol.) P. M. Burgoyne Species synonym for Brianhuntleya purpureostyla (L. Bol.) H. E. K. Hartmann Plantae
Acrodon quarcicola H. E. K. Hartmann Species synonym for Brianhuntleya quarcicola (H. E. K. Hartmann) H. E. K. Hartmann Plantae
Acrodon subaeneus LeConte, 1850 Species synonym for Amara (Celia) sinuosa (Casey, 1918) Animalia
Acrodon subulatus (Miller) N. E. Br. Species accepted name Plantae
Acrodon uralensis Motschulsky, 1844 Species synonym for Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812) Animalia
Acrodonta hakgallae Henry, G.M., 1932 Species accepted name Animalia