Literature references

1 literature reference for Perla (Togoperla) limbata Pictet, F.J., 1841:

Author: Klapálek
Year: 1907
Title: Japoneské druhy podceledi Perlinae
Source: Rozpravy Ceské akademie ved a umení. Trída II. (Mathematicko-prírodovedecká) (Rozpr. Ceské. Akad.) 16(31):1-28