Literature references

1 literature reference for Ctenochira senilis (Holmgren, 1857):

Author: A.E. Holmgren
Year: 1857
Title: Forsok till uppstallning och beskrifning af de i sverige funna Tryphonider (Monographia Tryphonidum Sueciae).
Source: Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. N.F.1 (1)(1855):93-246.