Literature references

1 literature reference for Iphiaulax testaceus Niezabitowski, 1910:

Author: E.L. Niezabitowski
Year: 1910
Title: Materyaly do fauny Brakonidow Polski. Braconidae, zebrane w Galicyi.
Source: Sprawozdania Akademii Umiejetnosci w Krakowie. 44:47-106.