Literature references

1 literature reference:

Author: Z. Boucek
Year: 1961
Title: Notes on the chalcid fauna (Chalcidoidea) of Moldavian SSR.
Source: JOURBOOK: Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. VOLUME: 7 PAGES: 5-30, 1 fig.