Search all names - Results for "Punia"

Records found: 4
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Punia Genus Animalia
Punia minima Species synonym for Punia minima (Goding & Froggatt, 1904) Animalia
Punia minima (Goding & Froggatt, 1904) Species accepted name Animalia
Leptogorgia puniacea (Milne Edwards & Haime, 1857) Species synonym for Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857) Animalia