Search all names - Results for "Goliathus"

Records found: 144
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Goliathus Genus Animalia
Goliathus (Argyrophegges) kolbei (Kraatz, 1895) Species accepted name Animalia
Goliathus (Fornasinius) insignis funereus Burgeon, 1937 Infraspecific taxon synonym for Fornasinius russus (Kolbe, 1884) Animalia
Goliathus africanus Castelnau, 1840 Species ambiguous synonym for Goliathus regius Klug, 1835 Animalia
Goliathus africanus Lamarck, 1801 Species ambiguous synonym for Goliathus goliatus (Linnaeus, 1771) Animalia
Goliathus albopictus Westwood, 1874 Species synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Species accepted name Animalia
Goliathus albosignatus bohemani Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus burmeisteri Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus druryi Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus fabriciusi Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus herbsti Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus klugi Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus kolbei Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus lacordairei Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus lamarcki Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus linnei Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus macleay Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus nickerli Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia
Goliathus albosignatus olivieri Endrödi, 1960 Infraspecific taxon synonym for Goliathus albosignatus Boheman, 1857 Animalia