Search all names - Results for "Alburnoides"

Records found: 59
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank descending Name status Group Source database
Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928) Species accepted name Animalia
Alburnoides parhami Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides prespensis (Karaman, 1924) Species accepted name Animalia
Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides recepi Turan, Kaya, Ekmekçi & Dogan, 2014 Species accepted name Animalia
Alburnoides rossicus Berg, 1924 Species accepted name Animalia
Alburnoides samiii Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Species accepted name Animalia
Alburnoides tabarestanensis Mousavi-Sabet, Anvarifar & Azizi, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874) Species accepted name Animalia
Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950 Species accepted name Animalia
Alburnoides tzanevi Chichkoff, 1933 Species synonym for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides varentsovi Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides velioglui Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 Species accepted name Animalia
Aspius alburnoides Selys-longchamps, 1842 Species synonym for Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Animalia
Bryconops alburnoides Kner, 1858 Species accepted name Animalia
Gyrodactylus alburnoidesi Chiriac, 1969 Species accepted name Animalia
Iberocypris alburnoides (Steindachner, 1866) Species synonym for Squalius alburnoides (Steindachner, 1866) Animalia
Leuciscus alburnoides Steindachner, 1866 Species synonym for Squalius alburnoides (Steindachner, 1866) Animalia