Search all names - Results for "Alburnoides"

Records found: 59
 
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Alburnoides Genus Animalia
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Species accepted name Animalia
Alburnoides bipunctatus armeniensis (non Dadikyan, 1972) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus armeniensis Dadikyan, 1972 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) Animalia
Alburnoides bipunctatus eichwaldi (De Filippi, 1863) Infraspecific taxon synonym for Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) Animalia
Alburnoides bipunctatus fasciatus (Nordman, 1840) Infraspecific taxon synonym for Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840) Animalia
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Karaman, 1928) Infraspecific taxon synonym for Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928) Animalia
Alburnoides bipunctatus rossicus (non Berg, 1924) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides rossicus Berg, 1924 Animalia
Alburnoides bipunctatus smyrnaea Pellegrin, 1927 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus strymonicus (non Chichkoff, 1940) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus strymonicus Chichkoff, 1940 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Animalia
Alburnoides bipunctatus thessalicus (non Stephanidis, 1950) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus thessalicus Stephanidis, 1950 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950 Animalia
Alburnoides bipunctatus tzanevi Chichkoff, 1933 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides coadi Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides devolli Bogutskaya, Zupančič & Naseka, 2010 Species accepted name Animalia
Alburnoides economoui Barbieri, Vukić, Sanda & Zogaris, 2017 Species accepted name Animalia
Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) Species accepted name Animalia
Alburnoides emineae Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 Species accepted name Animalia