Search all names - Results for "Alburnoides"

Records found: 59
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group descending Source database
Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840) Species accepted name Animalia
Alburnoides freyhofi Turan, Kaya, Bayçelebi, Bektaş & Ekmekçi, 2017 Species accepted name Animalia
Alburnoides gmelini Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides holciki Coad & Bogutskaya, 2012 Species accepted name Animalia
Alburnoides idignensis Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides kosswigi Turan, Kaya, Bayçelebi, Bektaş & Ekmekçi, 2017 Species accepted name Animalia
Alburnoides kubanicus Bănărescu, 1964 Species accepted name Animalia
Alburnoides kurui Turan, Kaya, Bayçelebi, Bektaş & Ekmekçi, 2017 Species accepted name Animalia
Alburnoides maculatus (Kessler, 1859) Species accepted name Animalia
Alburnoides manyasensis Turan, Ekmekçi, Kaya & Güçlü, 2013 Species accepted name Animalia
Alburnoides namaki Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides nicolausi Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923 Species accepted name Animalia
Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928) Species accepted name Animalia
Alburnoides parhami Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides prespensis (Karaman, 1924) Species accepted name Animalia
Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides recepi Turan, Kaya, Ekmekçi & Dogan, 2014 Species accepted name Animalia
Alburnoides rossicus Berg, 1924 Species accepted name Animalia