Search all names - Results for "Alburnoides"

Records found: 59
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923 Species accepted name Animalia
Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928) Species accepted name Animalia
Alburnoides parhami Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides prespensis (Karaman, 1924) Species accepted name Animalia
Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides recepi Turan, Kaya, Ekmekçi & Dogan, 2014 Species accepted name Animalia
Alburnoides rossicus Berg, 1924 Species accepted name Animalia
Alburnoides samiii Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Species accepted name Animalia
Alburnoides tabarestanensis Mousavi-Sabet, Anvarifar & Azizi, 2015 Species accepted name Animalia
Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874) Species accepted name Animalia
Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950 Species accepted name Animalia
Alburnoides varentsovi Bogutskaya & Coad, 2009 Species accepted name Animalia
Alburnoides velioglui Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 Species accepted name Animalia
Bryconops alburnoides Kner, 1858 Species accepted name Animalia
Gyrodactylus alburnoidesi Chiriac, 1969 Species accepted name Animalia
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866) Species accepted name Animalia
Alburnoides bipunctatus armeniensis (non Dadikyan, 1972) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia
Alburnoides bipunctatus rossicus (non Berg, 1924) Infraspecific taxon misapplied name for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia