Literature references

1 literature reference for Anacaena fortepunctata Fleischer, A., 1932:

Author: Fleischer, A.
Year: 1932
Title: Přehled brouků fauny Československé republiky (Část druhá) [A review of the beetles of the Czechoslovak Republic (part two)].
Source: Časopis Moravského Zemského Musea, 26-27: 225-352.