Literature references

1 literature reference:

Author: Dhora, Dh.
Year: 2008
Title: Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor - Shqip - Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names - Albanian - English).
Source: Camaj - Pipa. Shkodër, Albania. pp. 288.