Records found: 300
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Ypthima rakoto Ward 1870 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima rara Butler 1883 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima recta Overlaet 1955 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima rhodesiana Carcasson 1961 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima robinsoni Distant 1882 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sakra Moore 1857 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima saravus Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sarcaposa Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima satpura Evans 1924 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima savara Grose-Smith 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima scota Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima selinuntioides Mell 1942 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima selinuntius Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sempera Felder 1863 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima septemocellata Strand 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima septentrionalis Forster 1948 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sepyra Hewitson 1864 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sertorius Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima sesara Hewitson 1865 Species provisionally accepted name Animalia
Ypthima similis Elwes & Edwards 1893 Species provisionally accepted name Animalia