Records found: 19
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Xylotrupes gideon (Linnaeus, 1767) Species accepted name Animalia
Xylotrupes gideon asperulus Minck, 1920 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes macleayi asperulus Minck, 1920 Animalia
Xylotrupes gideon australicus Thomson, 1859 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes ulysses australicus Thomson, 1859 Animalia
Xylotrupes gideon baumeisteri Schauffuss, 1885 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes pubescens baumeisteri Schauffus, 1885 Animalia
Xylotrupes gideon borneensis Minck, 1920 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Xylotrupes gideon kaszabi Endrödi, 1951 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes socrates tonkinensis Minck, 1920 Animalia
Xylotrupes gideon lakorensis Silvestre, 2002 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Xylotrupes gideon lamachus Minck, 1920 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes macleayi lamachus Minck, 1920 Animalia
Xylotrupes gideon lorquini Schauffuss, 1885 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes lorquini Schauffus, 1885 Animalia
Xylotrupes gideon mniszechi Thomson, 1859 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes mniszechi Thomson, 1859 Animalia
Xylotrupes gideon philippinensis Endrödi, 1957 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes philippinensis Endrödi, 1957 Animalia
Xylotrupes gideon pubescens Endrödi, 1951 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes philippinensis Endrödi, 1957 Animalia
Xylotrupes gideon sawuensis Silvestre, 2002 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Xylotrupes gideon socrates Schauffus, 1864 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes socrates Schauffus, 1864 Animalia
Xylotrupes gideon sondaicus Silvestre, 2002 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Xylotrupes gideon sumatrensis Minck, 1920 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Xylotrupes gideon szekessyi Endrödi, 1951 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes macleayi (Mountrouzier, 1855) Animalia
Xylotrupes gideon tonkinensis Minck, 1920 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes socrates tonkinensis Minck, 1920 Animalia
Xylotrupes gideon ulysses Guérin-Méneville, 1830 Infraspecific taxon synonym for Xylotrupes ulysses (Guérin-Méneville, 1830) Animalia