Records found: 30
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Xylosciara Genus Animalia
Xylosciara acanthaformis Mohrig & Mamaev , 1983 Species accepted name Animalia
Xylosciara aculeata Mohrig & Krivosheina, 1979 Species accepted name Animalia
Xylosciara betulae Tuomikoski, 1960 Species accepted name Animalia
Xylosciara brevipes Steffan, 1964 Species accepted name Animalia
Xylosciara endocristata Rudzinski, 1992 Species accepted name Animalia
Xylosciara flavopedalis Mohrig & Krivosheina, 1982 Species accepted name Animalia
Xylosciara heptacantha Tuomikoski, 1957 Species accepted name Animalia
Xylosciara horrida Hippa & Vilkamaa, 2004 Species accepted name Animalia
Xylosciara inornata Mohrig & Krivosheina, 1979 Species accepted name Animalia
Xylosciara krivosheinae Mohrig & Antonova, 1978 Species accepted name Animalia
Xylosciara lignicola (Winnertz, 1867) Species accepted name Animalia
Xylosciara longiforceps (Bukowski & Lengersdorf, 1938) Species accepted name Animalia
Xylosciara merodon Hippa & Vilkamaa, 2004 Species accepted name Animalia
Xylosciara microdon (Frey, 1948) Species accepted name Animalia
Xylosciara miraculosa (Mohrig & Antonova, 1978) Species accepted name Animalia
Xylosciara misella (Frey, 1948) Species accepted name Animalia
Xylosciara mohrigi Hippa & Vilkamaa, 2004 Species accepted name Animalia
Xylosciara ontario Hippa & Vilkamaa, 2004 Species accepted name Animalia
Xylosciara phryganophila (Frey, 1948) Species accepted name Animalia