Records found: 17
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Xerotus Genus Fungi
Xerotus afer Fr. 1828 Species accepted name Fungi
Xerotus archeri Berk. 1860 Species synonym for Anthracophyllum archeri (Berk.) Pegler 1965 Fungi
Xerotus atrovirens Massee 1899 Species accepted name Fungi
Xerotus belangeri (Mont.) Lloyd 1923 Species synonym for Panellus belangeri (Mont.) Singer 1973 Fungi
Xerotus berterii Mont. 1835 Species synonym for Penzigia berterii (Mont.) L.W. Mill. 1934 Fungi
Xerotus berteroi Species synonym for Anthracophyllum glaucophyllum (Cooke & Massee) Segedin 1994 Fungi
Xerotus berteroi Mont. 1850 Species accepted name Fungi
Xerotus degener Species synonym for Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) Pouzar 1981 Fungi
Xerotus degener Species synonym for Neolentinus schaefferi (Weinm.) Redhead & Ginns 1985 Fungi
Xerotus discolor Mont. 1850 Species synonym for Anthracophyllum discolor (Mont.) Singer 1951 Fungi
Xerotus erubescens (Berk.) Singer 1958 Species synonym for Stiptophyllum erubescens (Berk.) Ryvarden 1973 Fungi
Xerotus fuliginosus Berk. & M.A. Curtis 1860 Species accepted name Fungi
Xerotus glaucophyllus Cooke & Massee 1892 Species synonym for Anthracophyllum glaucophyllum (Cooke & Massee) Segedin 1994 Fungi
Xerotus lateritius Berk. & M.A. Curtis 1868 Species synonym for Anthracophyllum lateritium (Berk. & M.A. Curtis) Singer 1951 Fungi
Xerotus nigritus Lév. 1846 Species synonym for Anthracophyllum nigritum (Lév.) Kalchbr. 1881 Fungi
Xerotus proximus Berk. & Broome 1882 Species synonym for Marasmiellus rawakensis (Pers.) Pegler & T.W.K. Young 1989 Fungi