Records found: 10
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Xenofrea areolata Aurivillius, 1923 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Bates, 1885 Species accepted name Animalia
Xenofrea areolata Blackwelder, 1946 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Chemsak, Linsley & Noguera, 1992 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Gilmour, 1965 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Marinoni, 1977 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Monné, 1994 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia
Xenofrea areolata Monné, 2005 Species synonym for Xenofrea areolata Bates, 1885 Animalia