Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Vipera ursini kaznakowi Infraspecific taxon synonym for Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Animalia
Vipera (pelias) eriwanensis NILSON 1999 Species synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera renardi eriwanensis WELCH 1994 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera ursini renardi KRAMER 1961 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera ursinii ebneri KNÖPFLER 1955 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera ursinii eriwanensis JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera (pelias) dinniki NILSON 1999 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera berus dinniki NIKOLSKY 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kaznakovi dinniki NIKOLSKY 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kaznakovi orientalis VEDMEDERJA 1984 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera tigrina TZAREWSKY 1916 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera ursini kaznakovi KNOEPFFER 1955 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera ursini renardi KRAMER 1916 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera xanthina DINNIK 1902 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera (pelias) darevskii NILSON 1999 Species synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera kaznakovi dinniki DAREVSKY 1956 Infraspecific taxon synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera ursini eriwanensis Reuss 1923 Infraspecific taxon synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera (montivipera) bornmuelleri NILSON 1999 Species synonym for Vipera bornmuelleri WERNER 1898 Animalia
Vipera bornmülleri ESTERBAUER 1985 Species synonym for Vipera bornmuelleri WERNER 1898 Animalia