Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Vipera eriwanensis REUSS 1933 Species accepted name Animalia
Vipera (pelias) eriwanensis NILSON 1999 Species synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera renardi eriwanensis WELCH 1994 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera ursini eriwanensis Reuss 1923 Infraspecific taxon synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera ursinii eriwanensis JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia