Records found: 14
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Vipera ammodytes Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Vipera ammodytes LINNAEUS 1766 Species synonym for Vipera transcaucasiana BOULENGER 1913 Animalia
Vipera ammodytes ammodytes Linnaeus 1758 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera ammodytes gregorwallneri SOCHUREK 1974 (status questionable) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera ammodytes meridionalis BOULENGER 1903 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera ammodytes montandoni BOULENGER 1904 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera ammodytes ruffoi BRUNO 1968 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera ammodytes transcaucasiana BOULENGER 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera transcaucasiana BOULENGER 1913 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes ammodytes Linnaeus 1758 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes montandoni BOULENGER 1904 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes ruffoi BRUNO 1968 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1984 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes gregorwallneri SOCHUREK 1974 (status questionable) Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1984 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes meridionalis BOULENGER 1903 Animalia
Vipera (vipera) ammodytes VENCHI 2006 Species synonym for Vipera ammodytes Linnaeus 1758 Animalia