Records found: 16
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Species accepted name Animalia
Unxia laeta Aurivillius, 1912 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Blackwelder, 1946 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Damoiseau & Cools, 1987 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Gounelle, 1910 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Lacordaire, 1869 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Melzer, 1918 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Monné, 2005 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Napp, 2007 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Schwarzer, 1923 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Zajciw & Campos-Seabra, 1968 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Zajciw, 1956 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia laeta Zikán & Zikán, 1944 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia (unxia) laeta Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia
Unxia (unxia) laeta Monné, 1993 Species synonym for Unxia laeta (Guérin-Méneville, 1844) Animalia