Records found: 6
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tuponia Genus Animalia
Tuponia dubiosa Van Duzee, 1918 Species accepted name Animalia
Tuponia lethierryi (Reuter, 1875) Species synonym for Tuponia mixticolor (Costa, 1862) Animalia
Tuponia lucida Van Duzee, 1918 Species accepted name Animalia
Tuponia mixticolor (Costa, 1862) Species accepted name Animalia
Tuponia subnitida Uhler, 1895 Species synonym for Europiella pilosula (Uhler, 1893) Animalia