Records found: 9
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tristramella Genus Animalia
Tristramella intermedia Steinitz & Ben-Tuvia, 1959 Species synonym for Tristramella simonis intermedia Steinitz & Ben-Tuvia, 1959 Animalia
Tristramella magdalenae (Lortet, 1883) Species synonym for Tristramella simonis magdalenae (Lortet, 1883) Animalia
Tristramella magdelainae (Lortet, 1883) Species synonym for Tristramella simonis magdalenae (Lortet, 1883) Animalia
Tristramella sacra (Günther, 1865) Species accepted name Animalia
Tristramella simonis (Günther, 1864) Species accepted name Animalia
Tristramella simonis intermedia Steinitz & Ben-Tuvia, 1959 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tristramella simonis magdalenae (Lortet, 1883) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tristramella simonis simonis (Günther, 1864) Infraspecific taxon accepted name Animalia