Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Treron capellei capellei (Temminck, 1822) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Treron capellei magnirostris Strickland, 1844 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Treron capellei (Temminck, 1822) Species accepted name Animalia