Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group descending Source database
Treron capellei (Temminck, 1822) Species accepted name Animalia
Treron capellei capellei (Temminck, 1822) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Treron capellei magnirostris Strickland, 1844 Infraspecific taxon accepted name Animalia