Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tragopan Genus Animalia
Tragopan blythii (Jerdon, 1870) Species accepted name Animalia
Tragopan blythii blythii (Jerdon, 1870) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tragopan blythii molesworthi E. C. S. Baker, 1914 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tragopan caboti (Gould, 1857) Species accepted name Animalia
Tragopan caboti caboti (Gould, 1857) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tragopan caboti guangxiensis Cheng & Wu, 1979 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tragopan melanocephalus (J. E. Gray, 1829) Species accepted name Animalia
Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Tragopan temminckii (J. E. Gray, 1831) Species accepted name Animalia
Blyth's Tragopan (English) Species common name for Tragopan blythii (Jerdon, 1870) Animalia
Blyth's Tragopan Pheasant (English) Species common name for Tragopan blythii (Jerdon, 1870) Animalia
Cabot's Tragopan (English) Species common name for Tragopan caboti (Gould, 1857) Animalia
Cabot's Tragopan Pheasant (English) Species common name for Tragopan caboti (Gould, 1857) Animalia
Satyr Tragopan (English) Species common name for Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) Animalia
Temminck's Tragopan (English) Species common name for Tragopan temminckii (J. E. Gray, 1831) Animalia
Western Tragopan (English) Species common name for Tragopan melanocephalus (J. E. Gray, 1829) Animalia
Western Tragopan Pheasant (English) Species common name for Tragopan melanocephalus (J. E. Gray, 1829) Animalia