Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Trachypithecus Genus Animalia
Trachypithecus auratus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) Species accepted name Animalia
Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821) Species accepted name Animalia
Trachypithecus francoisi (Pousargues, 1898) Species accepted name Animalia
Trachypithecus geei Khajuria, 1956 Species accepted name Animalia
Trachypithecus johnii (J. Fischer, 1829) Species accepted name Animalia
Trachypithecus obscurus (Reid, 1837) Species accepted name Animalia
Trachypithecus phayrei (Blyth, 1847) Species accepted name Animalia
Trachypithecus pileatus (Blyth, 1843) Species accepted name Animalia
Trachypithecus vetulus (Erxleben, 1777) Species accepted name Animalia