Records found: 45
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Thysanus Genus Animalia
Thysanus aleyrodis (Ashmead, 1900) Species synonym for Signiphora aleyrodis Ashmead, 1900 Animalia
Thysanus aspidioti (Ashmead, 1900) Species synonym for Signiphora aspidioti Ashmead, 1900 Animalia
Thysanus ater Walker, 1840 Species accepted name Animalia
Thysanus bifasciatus (Ashmead, 1900) Species synonym for Signiphora bifasciata Ashmead, 1900 Animalia
Thysanus citrifolii (Ashmead, 1880) Species synonym for Signiphora citrifolii Ashmead, 1880 Animalia
Thysanus conjugalis (Mercet, 1916) Species synonym for Chartocerus conjugalis (Mercet, 1916) Animalia
Thysanus coquilletti (Ashmead, 1900) Species synonym for Signiphora coquilletti Ashmead, 1900 Animalia
Thysanus dactylopii (Ashmead, 1900) Species synonym for Chartocerus dactylopii (Ashmead, 1900) Animalia
Thysanus desantisi (De Santis, 1938) Species synonym for Signiphora desantisi De Santis, 1938 Animalia
Thysanus dipterophaga (Girault, 1916) Species synonym for Signiphora dipterophaga Girault, 1916 Animalia
Thysanus dipterophagus (Girault, 1916) Species synonym for Signiphora dipterophaga Girault, 1916 Animalia
Thysanus elongatus (Girault, 1916) Species synonym for Chartocerus elongatus (Girault, 1916) Animalia
Thysanus fasciatus (Girault, 1913) Species synonym for Signiphora fasciata Girault, 1913 Animalia
Thysanus fax (Girault, 1913) Species synonym for Signiphora fax Girault, 1913 Animalia
Thysanus flavellus (Girault, 1913) Species synonym for Signiphora flavella Girault, 1913 Animalia
Thysanus flavopalliata (Ashmead, 1880) Species synonym for Signiphora flavopalliata Ashmead, 1880 Animalia
Thysanus flavopalliata occidentalis (Howard, 1894) Infraspecific taxon synonym for Signiphora flavopalliata Ashmead, 1880 Animalia
Thysanus flavopalliatus (Ashmead, 1880) Species synonym for Signiphora flavopalliata Ashmead, 1880 Animalia
Thysanus flavus (Girault, 1913) Species synonym for Signiphora flava Girault, 1913 Animalia