Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Thymallus thymallus kamensis Lukash, 1929 Infraspecific taxon synonym for Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Animalia
Thymallus thymallus lacustris Balon, 1962 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Animalia